zimotrwałość

Ocena zimotrwałości bambusów (w warunkach Polski) w pięciostopniowej skali:

[1/5] Bambusy bardzo wrażliwe – nieprzydatne w naszych warunkach klimatycznych.
[2/5] Bambusy wrażliwe – do stosowania w najcieplejszych regionach kraju, natomiast w pozostałej części Polski praktycznie bez zastosowania.
[3/5] Bambusy umiarkowanie wrażliwe – polecane raczej w cieplejszych regionach kraju, w centralnej części mogą rosnąć, ale należy liczyć się z występowaniem u nich znacznych uszkodzeń mrozowych.
[4/5] Bambusy o dość dobrej mrozoodporności – do stosowania w zachodniej i centralnej części Polski.
[5/5] Bambusy najbardziej odporne – do stosowania w zasadzie w całym kraju, oczywiście w mroźniejszych regionach wymagają starannego zabezpieczenia.

W kilku przypadkach wprowadziliśmy dodatkowo połówkowe oceny pośrednie.

Więcej o ocenie zimotrwałości bambusów
Istnieje znaczna trudność w ocenie odporności poszczególnych gatunków bambusów na warunki zimowe.
Autorzy opracowań o bambusach często podają w tej kwestii minimalną temperaturę znoszoną przez rośliny.
Z pozoru zdaje się to być wygodna praktyka, ale niestety nie jest całkiem poprawna. Dlaczego? Dlatego, ponieważ dla udanego zimowania bambusów istotna jest nie tylko minimalna temperatura powietrza, która została odnotowana. Liczą się też długość trwania mrozów, czy czas przemrożenia gruntu w strefie korzeni i kłączy. Na zimowanie mogą mieć też wpływ inne aspekty pogody oraz przede wszystkim specyfika siedliska. Niejednokrotnie bambusy uchodzące za bardziej wrażliwe, wykazują mniejsze uszkodzenia mrozowe od tych, które rosną, np w korytarzu wiatrowym, nawet w obrębie jednego ogrodu.
Ponadto minimalne temperatury powietrza podawane dla bambusów często nie są jednoznacznie zdefiniowane. Niektórzy autorzy opracowań podają temperatury, które wiążą się z całkowitym wymarznięciem części nadziemnej, inni podają temperatury przy których następują poważne uszkodzenia mrozowe, majce wpływ na żywotność rośliny (np. znaczne uszkodzenia mrozowe pędów), a jeszcze inni rozumieją minimalne temperatury, jako te, przy których bambusy tracą wartości dekoracyjne (duże uszkodzenia liści, które nie powodują z reguły znaczącego osłabienia rośliny).